trgovina, proizvodnja, storitve, inženering

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKTI

2006 PSO GLONARJEVA, Ljubljana
2006 PSO KMS, Šenčur
2007 PSO VODNIKOV DVOR, Ljubljana
2008 STAN. NASELJE STRUŽEVO, Kranj
2008/09 SOSESKA PILON, Ljubljana
2009 TURISTIČNA KMETIJA SORTA Štanjel
2011 Stanovanjski objekt Alpo, Kranj