trgovina, proizvodnja, storitve, inženering

LETALIŠČA, HANGARJI

2003 FLYCOM, Letališče Cerklje
2004 LETALIŠČE, Cerklje
2004-2008 PIPISTREL, LETALIŠČE Ajdovščina
2011 Gasilni dom, Sodražica
2012 PGD Rakitnica