trgovina, proizvodnja, storitve, inženering

EKOLOGIJA, RECIKLAŽA IN PREDELAVA ODPADKOV

2006 DINOS, Ljubljana Črnuče
2006 EKOLOGIJA, Škofja loka
2006 ČISTILNA NAPRAVA, Bled
2009/2010 ČISTILNA NAPRAVA LJ-BARJE
2010 SOTOM Ljubljana
2010 KOMUNALA, Nova Gorica
2010 NT LOGISTIKA Komenda
2011 ČISTILNA NAPRAVA, Črnomelj
2012 SNAGA, Ljubljana
2014 ČN ŽELEZNIKI
2015 ČN LOGATEC
2015-2016 CERO LJUBLJANA BARJE
2015 ČN NOVO MESTO
2015 SNAGA MARIBOR